Straat

Ligt in de plaats Rottevalle, gemeente Smallingerland.
Adressen op de Bildreed